Kata Share | Mas Sehat | Ston SEO Responsif Blogger Template

Sejarah Kehidupan Rasulullah saw

Ketika Rasulullah saw berusia 12 tahun, Paman beliau mengajak berangkat ke Syam tetapi batal ketika Pendeta Buhaira memperingatkan Paman Beliau rencana orang-orang yahudi untuk mencelakai Rasulullah. Kali kedua Rasulullah saw pergi ke Syam bersama maisaroh ( Hamba Sahaya Milik Khodijah ) dengan membawa barang dagangan, hingga pada saat itu Beliau saw tengah beristirahat di bawah sebuah pohon, seorang pendeta berkata, “ tidaklah beristirahat di bawah pohon itu, kecuali seorang manusia yang akan menjadi nabi “.

Keadaan Rasulullah saw sebelum diangkat menjadi Nabi


Sebelum diangkat oleh Allah swt menjadi Nabi terakhir, Muhammad saw adalah seorang yang membenci berhala dan segala perkara yang haram, rajin dan seorang ahli ibadah. Beliau pun sehari-hari bekerja sebagai penggembala kambing. Diriwayatkan oleh Bukhari, “ tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu menggembala kambing “ maka beliau ditanya oleh para sahabat. “ dan engkau pula ya Rasulullah ? “ Beliau menjawab, “ ya “. Selain menggembala kambing, beliau pula berdagang. Saib Bin Abi Saib bersekutu dengan Rasulullah saw dalam berniaga. Beliau berdagang ke Syam dengan membawa dagangan milik Khodijah dan kembali dengan membawa keuntungan yang luar biasa banyaknya.

Nama-nama Rasulullah saw


Di antara nama beliau yang mulia, sesuai dengan sabda rasulullah saw, “ aku Muhammad, aku Ahmad dan aku adalah Al Maahi yang denganku Allah swt menghapuskan kekufuran. Dan aku Al Haasyir, orang-orang berbaris di belakangku. Dan Al Aqib yang tiada Nabi setelah Aku “
Allah swt memberi nama beliau dalam Kitab-Nya dengan nama Basyiir, Nadziir, Siraaj, Muniir, Rauuf, Rahiim, Ahmad, Thooha. Allah swt memberi nama itu berdasarkan sifat-sifat mulia Rasulullah Muhammad saw.

Tanda-tanda kenabian


1.       Peristiwa Pembelahan Dada
Pembelahan dada terjadi pertama kali pada saat beliau masih kanak-kanak kala sedang bersama Halimah, ketika berusia 4 tahun. Kedua kalinya saat beliau berusia 10 tahun dan yang ketiga ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama serta yang keempat pada malam Isra’ Mi’raj.
2.       Cap Kenabian
Cap kenabian berbentuk seperti telur burung merpati, sesungguhnya adalah segumpal daging pada punggung di bawah pundak kiri nabi saw, menyebarkan cahaya dan mempunyai wangi dan menambah kewibawaan beliau.
3.       Mimpi yang benar

Di antara Ciri kenabian adalah apa yang dimimpikan oleh Rasulullah saw akan terjadi menjadi kenyataan.

Artikel terbaru :

Kata Share | Mas Sehat | Ston SEO Responsif Blogger Template